Дисципліна «Адитивні технології» є необхідною для підготовки фахівця щодо прогресивних адитивних технологій та матеріалів для 3D-друку, а також відповідним програмним забезпеченням для 3D-моделювання, розробки керуючих програм та друку 3D-об’єктів.

Мета вивчення навчальної дисципліни:

“Адитивні технології” є надання знань о сучасних адитивних технологіях взагалі та 3D-друку виробів зокрема, ознайомлення з технологіями та матеріалами для 3D-друку, а також з відповідним програмним забезпеченням для 3D-моделювання та розробки керуючої програми друку 3D-об’єктів

Завдання вивчення дисципліни:

Ознайомлення із технічними можливостями сучасних адитивних технологій, розгляд основ 3D-моделювання деталей у різних програмних середовищах та підготовки деталей до друку у програмах-слайсерах, друк деталей на 3D-принтерах