1.     Характеристика навчальної дисципліни

-                              У відповідності до сучасних вимог підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі. Бакалаври з транспортних технологій повинні володіти знаннями, уміннями і навичками професійної діяльності у транспортній галузі.

-                              В умовах ринку стимулювання інновацій, оцінки ефективності інвестицій, якості та конкурентоспроможності вантажних і пасажирських перевезень є однією з найважливіших сфер діяльності транспортних підприємств. Тому виникає необхідність вироблення творчого підходу до обґрунтування і прийняття управлінських рішень з питань транспортних технологій з ефективної точки зору.

Вивчення дисципліни дає можливість студентам отримати знання з  техніко-економічного обґрунтування проектних рішень щодо  вибору оптимального способу транспортування, маршруту руху товару, логістичного управління, які нададуть можливість отримати максимальний прибуток.

Під час вивчення дисципліни набуває компетентності, які дають можливість виконувати виробничо-технологічну та організаційно-управлінську діяльність.

Знати:

-      основні поняття і зміст першого етапу прагнення людства до опанування повітряного простору;

-      основні поняття про шляхи перших ентузіастів людства щодо опанування повітряного простору;

-      етапи історії та залежність темпів опанування повітряного простору від закономірностей технічного розвитку суспільства.

Вміти:

-      аналізувати історичні факти, що свідчать про ефективність кроків людства щодо опанування повітряного простору;

-      оцінювати роль впливу винахідників на різних етапах розвитку людства;

-      формулювати висновки щодо оцінки й аналізу історичних фактів та вагомість впливу особистої геніальності винахідників в цьому процесі.


Course rating: