Аеродроми та аеропорти  - це галузь, що забезпечує управління та обслуговування об’єктами авіаційної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути наступні знання та вміння у області особливостей використання, обслуговування інфраструктури аеродромів та аеропортів та експлуатації авіаційної техніки.


Course rating: