Мета полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти знання для проведення ситуаційного, оперативного, тактичного аналізу міжнародного туристичного ринку на основі засвоєння теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), набуття системних знань і навичок забезпечення економічної ефективності ЗЕД підприємств туристичної індустрії в умовах післявоєнного відновлення бізнесу.

Завдання: викласти теоретичні основи і методичні особливості застосування механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні сьогодні;  сформувати базові знання нормативної бази регулювання зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств; викласти методи оцінки тенденцій, суперечностей й доцільності бізнесу у визначенні напрямків зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних форм власності в туризмі вивчити специфіку запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки; виокремити процедури щодо укладання зовнішньоекономічних контрактів; сформувати практичні навички роботи здобувачів зі спеціальною літературою, орієнтувати здобувачів на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань, ознайомити з основними методами і способами визначення ефективності укладених угод і зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств індустрії туризму.