Дисципліна «Інформаційно-технічне забезпечення транспортних процесів» розглядає використання технічної складової інформаційних систем транспортної галузі. Майбутній фахівець транспортної галузі повинен в своїй роботі постійно використовувати сучасні інформаційні системи. Для цього йому потрібно мати уявлення про те, як працює технічне забезпечення таких систем і як його правильно й ефективно використовувати.

Під час вивчення дисципліни студент набуває здатність використовувати сучасні інформаційні технології, автоматизовані системи керування та окремі технічні елементи інформаційних систем при організації перевізного процесу.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

-        складові інформаційно-технічного забезпечення транспортних процесів;

-        загальну структуру взаємодії технічних елементів інформаційної системи, яка забезпечує транспортний процес;

-        особливості використання різних технічних пристроїв в залежності від задач, які реалізує інформаційна система.

Вміти:

-        експлуатувати та оцінювати можливості сучасної комп’ютерної техніки;

-        самостійно використовувати спеціалізовані програмні продукти для підтримки виконання транспортних процесів;

виконувати вибір елементів технічного забезпечення інформаційної системи в залежності від вирішуваних нею завдань.

Course rating: