Мета викладання навчальної дисципліни «Основи фізичної рекреації» - формування спеціальних знань та умінь, необхідних для успішної науково-дослідної і практичної діяльності в сфері фізичного виховання, фізичної рекреації, пізнання наукових теорій, що лежать в основі організації занять з різними віковими і соціальними верствами населення.

         Завдання дисципліни:

-  озброєння майбутніх фахівців знаннями теорії походження фізичної рекреації;

- набуття теоретичних знань про методи, форми і засоби фізичної рекреації;

- формування уявлень про раціональний зміст та обсяги рухової активності різних груп населення в процесі рекреаційно-оздоровчих занять;

- формування знань про здоровий спосіб життя та його показники;

- набуття практичних навичок проведення рекреаційно-оздоровчих занять;

- навчання застосуванню у майбутній професійній діяльності різноманітних засобів фізичної рекреації.