Спеціальність:  172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Освітня програма (спеціалізація):  "Інженерія та програмування в радіоелектроніці"

Рівень підготовки:   бакалавр

Курс:   2

Семестр:   весна

Викладач:    Сметанін Ігор Миколайович