Основна мета нормоконтролю кваліфікаційної дипломної роботи – перевірка якості оформлення кваліфікаційних дипломних робіт, які розроблені відповідно до ДСТУ 3008:2015 «ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. Структура та правила оформлювання». Для бібліографічного опису джерел - ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Нормоконтроль є останнім етапом розробки документації кваліфікаційної дипломної роботи й здійснюється перед захистом на кафедрі.Course rating: