Мета викладання навчальної дисципліни «Рекреаційні та рухливі ігри»  - на основі вивчення дисципліни сформувати теоретичні знання, практичні уміння та навички організації, викладання рекреаційних ігор, які обов’язкові в програмі з фізичної культури в освітянських закладах.

Завдання дисципліни:

- вивчити основи методики викладання на основі теоретичних знань ігрових видів рекреації.

- опанувати методику організації та проведення рухливих та рекреаційних ігор.

- формування уявлень про раціональний зміст та обсяги рухової активності різних груп населення в процесі занять;

- формування знань про здоровий спосіб життя та його показники;

- набуття практичних навичок проведення занять;

- навчання принципам розвитку фізичних якостей в рамках застосування

рухливих та рекреаційних ігор.