Курс спрямований на розвиток у студентів компетенцій щодо оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для розробки пневматичних та електропневматичних мехатронних систем різних рівнів складності на базі сучасного обладнання однієї із провідних фірм з автоматизації Festo. Отримання досвіду виявлення та усунення помилок при налагодженні мехатронних систем забезпечить підвищення професійного рівня майбутнього фахівця і, як наслідок, підвищення якості виробництва продукції і її конкурентоспроможності на світовому ринку.

Course rating: