Студент повинен засвоїти

- принципи дії основних типів чутливих елементів вимірювання фізичних величин, що використовуються в системах керування літальними апаратами­

- виконувати вибір чутливих елементів та вимірювальних перетворювачів за тех­нічними характеристиками;

досліджувати метрологічні та технічні характеристики чутливих елементів.

Course rating: