В сучасних умовах розвитку транспорту все більше зростає значення оцінювання потенційних ризиків під час транспортування вантажу або пасажирів. Фахівцям, що працюють у сфері транспорту, важливо знати основні фактори транспортних ризиків,  методи оцінки ризику на транспорті,  управління ризиками в транспортних процесах, стратегії реагування на ризик, моніторинг ризиків. Тому вивчення курсу «Управління ризиками на транспорті» є важливим для формування фахових знань магістра з транспортних технологій.

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління ризиками на транспорті»  є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з особливостей роботи в умовах ймовірності транспортних ризиків, надання їм навичок щодо самостійного вирішення питань при визначенні, оцінки ризиків та управлінні ризиками в транспортних системах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління ризиками на транспорті» є набуття знань щодо особливостей ризиків на транспорті, факторів транспортних ризиків, оцінки та аналізу ризиків, управління ризиками в транспортних процесах.