«Вступ до спеціальності» – це навчальна дисципліна, яка
належить до циклу природничо-наукових дисциплін, і є базовою у професійній підготовці бакалаврів фізичного виховання та спорту, тренерів, спеціалістів валеології та фізичної реабілітації.
Мета курсу - сформувати у першокурсника систему знань та уявлень про сферу майбутньої професійної діяльності та професії фахівців галузі фізичної культури.
Основні завдання дисципліни:
- вивчити історичні аспекти становлення та розвитку фізичної культури у світі та в Україні;
- оволодіти основними спортивними термінами;
- вивчити програмно-нормативні та організаційні засади галузі “Фізичне виховання і спорт”;
- дослідити особливості системи вищої освіти та кадрове
забезпечення галузі в Україні.
В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
- галузеву термінологію;
- нормативні документи в галузі фізичної культури та в сфері вищої освіти;
- сферу професійної діяльності фахівців фізичної культури та спорту;

- сучасну систему підготовки і використання фізкультурних кадрів;
-особливості формування та розвитку міжнародного та вітчизняного фізкультурно-спортивного руху.

Студенти повинні вміти:
- користуватися програмно-нормативними документами;
- орієнтуватися в закономірностях формування і здійснення
державної політики в галузі фізичної культури, в способах взаємодії різних ланок фізкультурного руху, в системах підготовки і використання фахівців;
- аналізувати сучасні процеси розвитку фізичної культури і спорту;
- орієнтуватися в спеціальній науково-педагогічній літературі.

Course rating: