Предметом вивчення навчальної дисципліни є технологія розробки систем захисту; основи проектування систем захисту; аналіз організації функціонування автоматизованої системи; аналіз ризику функціонування автоматизованої системи; формування політики безпеки автоматизованої системи; формування базових положень політики безпеки; оцінка ефективності систем захисту; система нормативних документів для розробки систем захисту; типові підходи до створення систем захисту; перспективні підходи до створення систем захисту.

Вивчення навчальної дисципліни спрямоване на отримання студентами компетенцій щодо сучасних технологій розробки систем захисту інформації та основ проектування систем захисту інформації для вирішення завдань у своїй майбутній професійної діяльності.

Знання з даної дисципліни забезпечують успішне засвоєння навчальних дисциплін циклів природничо-наукової, професійної та практичної підготовки, а також виконання курсових та дипломних проектів.


Course rating: