Необхідність даного курсу визначається бурхливим розвитком
комерційних банків в нашій країні, що породжує проблеми із
забезпеченням їх безпеки. До теперішнього часу рішенням цих
проблем в комерційних банках займалися і займаються колишні
співробітники правоохоронних органів і програмісти, що не мають
спеціальної підготовки у області побудови систем банківської
безпеки. Це приводить до неодиничних випадків реалізації загроз
інтересам комерційних банків, безпеку яких можна забезпечити тільки
зусиллями фахівців, підготовлених по даному напряму діяльності.

Course rating: