Надана методика аварійного прогнозування наслідків та масштабів впливу небезпечних хімічних речовин (НХР) при аваріях на промислових об’єктах, автомобільному, залізничному, трубопровідному та морському транспорті.