Курс дисципліни забезпечує формування у студентів базових теоретичних знань, понять та практичних навичок по аналізу і вибору параметрів автомобілів, що забезпечують тягово-динамічні властивості автомобілів та вивчення закономірностей їх прямолінійного руху.

Завданням навчальної дисципліни є формування теоретичної бази з метою формалізації задач ефективної експлуатації, оцінки та планування заходів із забезпечення нормативних показників тягово-динамічних властивостей автомобілів та оволодіння математичними методами їх розв’язання.