Дисципліна «Інформаційні системи і технології у фінансах» є нормативною і належить до циклу професійної підготовки навчального плану. Мета дисципліни – набуття студентами, майбутніми фахівцями в економічній сфері, необхідних теоретичних і практичних знань і навичок з основ проектування, впровадження і функціонування сучасних інформаційних систем і технологій в державних та комерційних фінансово-кредитних установах.