Теорія ймовірностей виникла в середні століття, коли люди стали робити перші спроби піддати математичного аналізу можливостей виграшу в азартних іграх, рулетці та інше. Спочатку ці міркування не були представлені в математичній формі, а скоріш виглядали досвідчені спостереження і у разі потреби представлялися наочно. Першими, хто задався питанням про теорію ймовірності в ті часи були: Блез Паcкаль, П’єр Ферма, а так само і Християн Гюгенс. Так само великий внесок у розвиток цієї теорії вніс Бернуллі, своїм відкриттям «Закону великих чисел». У той же самий час була доведена і теорія ланцюгів, що належить російському вченому Маркову. В результаті всіх цих досліджень і відкриттів теорія вероятноcті придбала строгий вид і стала бути повноправною частиною математичної науки.

Визначення теорії вероятноcтей:

Теорія ймовірностей – спеціальний розділ в матeматіке, метою якого є виявлення і вивчення закономeрностей, які відбуваються в випадкових явищах.
Імовірність – це ступінь можливості настання тієї чи іншої події.


Course rating: