Даний курс присвячено проектуванню типових деталей та вузлів машин в одній з найпоширеніших в світі CAD систем – SolidWorks.

SolidWorks це тривимірна САПР, що охоплює всі етапи конструювання, від побудови початкового ескізу до випуску конструкторської документації. Програма має широкий набір засобів, для неї розроблено ряд додатків, що розширює її можливості в напрямку інженерного аналізу, автоматизації виробництва і управління технологічними процесами.