Мета дисципліни – навчити студентів сучасним методам проектування в CAD системах (AutoCAD, SolidWorks).

Студенти повинні знати:

Основні поняття теорії конструювання, стадії, правила і етапи процесу конструювання, нормативну базу конструювання, комплектність конструкторської документації систем управління, основні властивості та технологічні прийоми обробки матеріалів, які використовуються при виготовленні елементів конструкцій систем управління.

Класифікацію систем автоматизованого проектування (САПР).

Методи проектування, що реалізовані в сучасних CAD системах.

Принципи роботи в CAD системах для розробки інженерних проектів.

Послідовність роботи в двовимірних та тривимірних CAD системах.

Студенти повинні вміти:

Аналізувати поставлене завдання по розробці конструкції; прийняти оптимальні рішення щодо її реалізації з урахуванням вимог технології виготовлення і збірки, експлуатації, ергономіки, надійності, довговічності та інших показників, що характеризують якість розробки системи управління.

На задовільному (початковому) рівні користуватися CAD системами «AutoCAD», «SolidWorks» при проектуванні.