Мета: засвоєння прийомів та навичок розробки конструкцій штампового оснащення для порошкової металургії на основі прогресивних підходів до вирішення проблем, що виникають, з точки зору економії трудових, матеріальних та енергетичних ресурсів.

Завдання: вивчення основних понять, положень і ключових процесів проектування штампового оснащення для порошкової металургії.