Останніми роками напрям безпроводових мереж та віддаленого доступу зазнав бурхливого розвитку. Такі системи повинні забезпечити ділове планування, розрахунок часу, зберігання документів та підтримку зв'язку з віддаленими станціями. Девізом цих систем стало anytime, anywhere, тобто надання послуг зв'язку незалежно від місця та часу. Крім того, безпроводові канали зв'язку актуальні там, де неможливе або дороге прокладання кабельних ліній та значні відстані.

Мета: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок моделювання, організації, використання та адміністрування бездротових і самоорганізованих мобільних мереж. Вивчення принципів побудови логічної та фізичної структури бездротових систем передачі інформації та перспектив розвитку систем та мереж бездротового доступу.