Мета дисципліни –– є формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень.

Задача дисципліни - вивчення дисципліни є такі: ознайомлення із засадами організації наукових досліджень в Україні; оволодіння сучасною методологією наукових досліджень; ознайомлення з особливостями вибору напрямів наукових досліджень та визначення етапів НДР; вивчення засад інформаційного забезпечення НДР; ознайомлення з методами проведення теоретичних та експериментальних досліджень; ознайомлення з особливостями оформлення результатів наукової роботи; формування практичних навичок раціональної організації наукової роботи.

Студент повинен ЗНАТИ:

- засади організації НДР в Україні; теоретичні та методологічні основи наукового дослідження;

- особливості вибору напряму наукового дослідження та формування етапів НДР;

- особливості пошуку, накопичення та обробки наукової інформації; методи проведення теоретичних та експериментальних досліджень; методичні та практичні основи обробки результатів наукових досліджень; основні вимоги до оформлення результатів проведення НДР;

- особливості впровадження результатів наукової роботи та розрахунку ефективності НДР;

- основні принципи організації роботи в наукових колективах;

          Студент повинен ВМIТИ:

- вибирати напрями наукових досліджень та формувати етапи НДР;

- виконувати інформаційний пошук;

- формувати задачі та вибирати методи теоретичних та експериментальних досліджень;

- виконувати розрахунки економічної ефективності теми та результатів наукових досліджень;

- оформляти результати НДР;

- організовувати роботу у наукових колективах;

- використовувати набуті знання в практичній економічній та управлінській діяльності.