Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням (для іноземних студентів)»  є формування в іноземних студентів професійно зорієнтованих умінь та навичок  володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.


Course rating: