Завдання вивчення дисципліни «Ділова українська мова (для іноземних студентів)»:

- формування знань про офіційно-діловий стиль української мови;

- ознайомлення зі специфікою офіційно-ділового стилю, формуваняя практичних навичок складання ділових паперів;

- формування навичок користування термінологією, складання, редагування ділових текстів;

- розвиток культури усного ділового спілкування в усіх сферах суспільного життя та подальшій практичній діяльності.


Course rating: