Метою вивчення дисципліни «Спеціальні методи організації дорожнього руху» є поглиблення студентами теоретичних знань з організації дорожнього руху, навичок самостійного рішення практичних питань в галузі організації та регулювання дорожнім рухом з використанням спеціальних методів.

Основним завданням вивчення дисципліни «Спеціальні методи організації дорожнього руху» є розширення стандартного інструментарію організації дорожнього руху з метою його практичного використання при проектуванні організації дорожнього руху в населених пунктах.

Під час вивчення дисципліни студент набуває 

загальної компетентності: ЗК-07 - здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

фахової компетентності: ФК-07 – здатність до управління транспортними потоками.

Вивчення дисципліни забезпечує досягнення програмних результатів навчання:

РН-05 – забезпечувати безпеку людей і навколишнього середовища під час професійної діяльності та реалізації проєктів у сфері транспортних систем і технологій;
РН-12 – керувати складними технологічними та виробничими процесами транспортних систем та технологій, у тому числі непередбачуваними і такими, що потребують нових стратегічних підходів.