Курс «Міжнародна електронна торгівля» є вибірковою дисципліною для здобувачів вищої освіти. Він дає можливість зрозуміти нові тренди комерційної діяльності на електронному ринку, оскільки у сучасних умовах спостерігається зміщення акцентів з комунікаційної та інформаційно-пошукової функції Інтернету на реалізацію з його допомогою завдань сучасного бізнесу. Це відбувається завдяки здатності мережевих технологій докорінно змінювати спосіб взаємодії між людьми і компаніями, методи дослідницької діяльності, купівлі-продажу тощо. Інтернет не тільки забезпечує швидке розповсюдження інформації та як наслідок, зворотного зв’язку, а й змінює та підсилює конкуренцію в більшості традиційних галузей економіки, таких як ЗМІ, роздрібна торгівля, інформатизація, телекомунікації, фінансові послуги, транспортування, освіта тощо.

Мета курсу - формування цілісної системи знань про міжнародну електронну торгівлю через вивчення термінологічного апарату, розкриття усіх наведених понять і внутрішньої логіки явища, а також надання уявлення про організаційно-технологічну модель електронної торгівлі. За мету предмету вважається й здобуття студентами практичних навичок з проведення ділових операцій електронними засобами глобальної комп'ютерної мережі Інтернет.

Course rating: