Мета: надати студентам загальні знання в сфері історії та культури України як складової загальноєвропейського історичного та цивілізаційного простору в умовах європейської інтеграції та глобалізації; вміння описувати та аналізувати феномени української історії та культури засобами академічного письма; здатність до критичного мислення, вміння застосовувати елементи критичного мислення у процесі навчання та професійної діяльності.

Сформувати в студентів базові теоретичні знання з актуальних проблем політичної, економічної, соціальної історії України та історії української культури. Зосередити  увагу студентів  на найбільш актуальних проблемах: історії українського державотворення, історії української нації на національно-визвольних змагань; особливостях історичного та  культурного розвитку певних регіонів України; уявлення про зв’язок історії та культури України зі світовою культурою; знання найвидатніших історичних та культурних діячів різних епох.


Course rating: