Метою навчальної дисципліни «Договірне право» є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи й сутності договірних правовідносин, освоєння теоретичних питань договірного права та вміння застосовувати їх на практиці шляхом складання проектів договорів та інших цивільно-правових та господарсько-правових документів, тобто підготовка студентів до практичної діяльності як висококваліфікованих фахівців-юристів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Договірне право» є:

1)       формування у студентів сукупності знань щодо концептуальних засад правового регулювання договірних правовідносин;

2)       формування у студентів навичок розуміння змісту та сутності основних інститутів договірного права;

3)       формування у студентів чіткого уявлення про правове положення учасників договірних правовідносин;

4)       формування у студентів знань та навичок правильного розуміння і тлумачення змісту цивільно-правових та господарсько-правових актів, у тому числі договорів;

5)       формування вмінь, необхідних для застосування у практичній діяльності, зокрема, вміння складати юридично грамотні договори та інші правові документи;

6)       формування у студентів знань у сфері захисту прав осіб, що випливають із договірних правовідносин (у тому числі й судовий захист).