Нарисна геометрія – наука, яка вивчає просторові форми і способи їх зображення на площині. Основною задачею цієї науки є розробка методів побудови зображень і способів розв’язання просторових задач за допомогою цих зображень.

Вміння досконало володіти ґрунтовними знаннями з побудови графічних зображень є показником рівня досвідченості майбутнього фахівця. Оволодіння знаннями з курсу нарисної геометрії забезпечує подальше вивчення спеціальних навчальних дисциплін, сприяє підвищенню рівня виконання креслень курсових і дипломного проектів.

Course rating: