Вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху» орієнтує здобувачів вищої освіти на прищеплення любові до майбутньої професії, визначення місця та ролі фахівця туристичного обслуговування в розвитку ринку туристичних послуг, господарській і фінансово-економічній діяльності підприємства, тим самим визначаючи основні ділові і особистісні якості фахівця з туристичного обслуговування.