Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у студентів базових
теоретичних знань вчення про туристичні дестинації, набуття навиків управління
формуванням та сталим розвитком туристичних дестинацій, а також набуття практичних навичок щодо
особливостей їх функціонування в сучасних умовах.