Мета вивчення навчальної дисципліни - Розширення і поглиблення у студентів знань з економічної оцінки інновацій туристичних закладів у відповідності до змін бізнесу в сфері послуг.

Завдання вивчення дисципліни:

Методичні – викласти теоретичні основи та методологічні особливості застосування системного підходу у вивченні напрямів розвитку інноваційних форм сервісу різноформатних туристичних закладів.

Пізнавальні – сформувати уявлення про сучасні теоретичні основи та практичні навички організації та управління інноваційними технологіями в туризмі.

Практичні – ознайомити студентів із новітніми механізмами та методами управління міжнародними та вітчизняними туристичними.