Мета вивчення навчальної дисципліни - формування системи теоретичних знань та прикладних вмінь і навичок щодо методологічного апарату бізнес-планування в готельно-ресторанної галузі, а також формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань спрямованих на дослідження методики планування діяльності організацій і складання бізнес-планів, розробки комплексного підходу до бізнес-планування в готельно-ресторанної галузі.

Завдання вивчення дисципліни:

Методичні – обґрунтування доцільності й обов’язковості використання бізнес-планів як надійного фінансово-економічного інструменту розвитку й підвищення ефективності підприємств готельно-ресторанної галузі.

Пізнавальнівизначення сутності, цілей та завдань бізнес-планування як особливої форми діяльності підприємств готельно-ресторанної галузі.

Практичніознайомлення з найчастіше застосовуваними на практиці господарювання підприємств готельно-ресторанної галузі методами складання окремих розділів бізнес-плану.