Мета вивчення навчальної дисципліни - формування системи теоретичних знань та прикладних вмінь і навичок щодо методологічного апарату бізнес планування у туризмі, а також формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань спрямованих на дослідження методики планування діяльності організацій і складання бізнес-планів, розробки комплексного підходу до бізнес-планування у туристичній сфері.

Завдання вивчення дисципліни:

Методичні – обґрунтування доцільності й обов’язковості використання бізнеспланів як надійного фінансово-економічного інструменту розвитку й підвищення ефективності підприємств туристичного бізнесу.

Пізнавальні – визначення сутності, цілей та завдань бізнес-планування як особливої форми діяльності туристичних підприємств.

Практичніознайомлення з найчастіше застосовуваними на практиці господарювання підприємств туристичного бізнесу методами складання окремих розділів бізнес-плану.