Мета вивчення навчальної дисципліни:  Озброїти майбутніх фахівців індустрії гостинності систематизованими знаннями щодо аналізу, моделювання, оцінки та управління ризиком, оволодіння сукупністю теоретичних і методичних питань а також практичним досвідом щодо аналізу й оцінки ризиків діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства та управління ними.