Мета вивчення навчальної дисципліни: Підготовка бакалаврів до успішної роботи в індустрії гостинності на основі оновлення та удосконалення знань ефективного планування та управління часом задля підвищення професійної та особистої ефективності.