Мета вивчення навчальної дисципліни Аналіз та діагностика підприємств готельно-ресторанної галузіформування комплексу знань, умінь і навичок з розробки та проведення аналізу та діагностики підприємств готельно-ресторанних галузі.

Завдання вивчення дисципліни:

Методичнівивчення методики проведення аналізу та діагностики діяльності готельно-ресторанних підприємств
Пізнавальніпоглиблення теоретичних знань в області аналізу і діагностики діяльності підприємств готельно-ресторанної галузі шляхом використання засобів економічного і математичного аналізу і сучасних методів і технологій.
Практичнісформувати базові навички практичної роботи зі збору необхідних матеріалів, їх комплексній оцінці, аналізу та систематизації в частині організації і проведенні аналізу і діагностики діяльності готельно-ресторанних підприємств.