Мета вивчення навчальної дисципліни Діяльність туристської самодіяльної організації - Комплексне  ознайомлення теорії та практики створення й роботи туристської самодіяльної організації, що дасть змогу  правильно у своїй роботі практичну діяльність створення цих організацій залежно від конкретних умов, що склалися.

Завдання вивчення дисципліни:

Методичні – викласти методичні й організаційні прийоми, вживані для проведення походів, подорожей, експедицій, змагань, зльотів, навчальної підготовки тощо залежно від видів туризму і видів діяльності.

Пізнавальні – сформувати уявлення про головні вимоги до підготовки та створення туристської самодіяльної організації.

Практичні – ознайомити студентів із практичними аспектами створення й роботи туристської самодіяльної організації

Туристські самодіяльні організації – складник сучасного самодіяльного спортивного туризму. Це най активніша та динамічніша туристська діяльність, що базується на громадських засадах. Туристські самодіяльні організації – це добровільні громадські об’єднання туристів, які реалізують свої права на відпочинок і свободу пересування, що гарантуються Загальною декларацією прав людини, через здійснення походів і подорожей на підставі загальних інтересів.