Дисципліна "Конкурентоспроможність та інновації в готельно-ресторанному бізнесі» розроблена для студентів, які навчаються за напрямом 241«Готельно-ресторанна справа». Конкурентоспроможність та інновації в готельно-ресторанному бізнесі повинні створити необхідні умови для розширення, прискоренняі підвищення ефективності формування і реалізації різних форм та видів конкурентоспроможності та інновацій (продуктових, технологічних, соціальних тощо), спрямованих на розробку і впровадження конкурентоспроможного продукту на рівні міжнародних стандартів.

Дисципліна "Конкурентоспроможність та інновації в готельно-ресторанному бізнесі» є нормативною дисципліною зі спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" для освітньої програми підготовки магістрів першого року навчання, яка викладається в 10 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською кредитно-Трансферною Системою ECTS).