Використання роботів і маніпуляторів – одне із основних сучасних напрямків автоматизації виробничих процесів. Роботи і маніпулятори призначені для заміни людини на фізично важких, утомливих одноманітних і небезпечних для здоровʼя роботах, вони наділені універсальністю, можливістю працювати автономно, здатні працювати автоматично за допомогою програми, завдяки чому можуть переміщувати обʼєкти різноманітно типу по складним траєкторіям, швидко переналагоджуються при змінних видах робіт.

            Проектування нового промислового робота (ПР) або вибір моделі із існуючих конструкцій – частина загального процесу створення робототехнічної системи. Технічне завдання на розробку ПР формується на підставі загального технічного завдання на створення робототехнічної системи і має відповідати вимогам Держстандарту. Робочий проект розпрацьовують відповідно технічному завданню, технічному проекту і стандартам ЄСКД.