Дисципліна “Механізований інструмент” є однією з основних дисциплін, які визначають профілюючу підготовку інженерів-механиків, що спеціалізуються  в справі проектування виробництва та експлуатації підйомно-транспортних будівельних та дорожних машин в рамках спеціальності “Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні, машини та обладнання." Роль автоматизації та механізації підвищенні продуктивності праці при виконанні складальних операцій в машинобудівництві, в будівництві житла та шляхів та в інших галузях народного господарства. Основні терміни та визначення з теорії  машинобудування та будівництва. Складальні операції як невід’ємна частина виробничого процесу. Технічна документація щодо операцій складання. Роль малої механизації для удосконалення складальних процесів, зниження собівартості виробів, підвищення конкурентноздатності продукції. Заходи щодо збереження навколишнього середовища та техніки безпеки,які передбачають при розробці технології складання.