Мета вивчення дисципліни: формування та поглиблення теоретичних знань, оволодіння сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками з ефективного управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств та основними напрямками розвитку інноваційної діяльності в туризмі в Україні та за кордоном, сутністю інноваційного процесу і його етапами, а також в застосуванням нових технічних засобів і технологій в туристичних фірмах.