Анкетування всіх учасників освітнього процесу (стейкхолдерів): здобувачів, випускників, роботодавців щодо якості освітньої програми "Якість, стандартизація та сертифікація" та освітньої програми "Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої"