Кредитів 5,5

Лекцій 20 годин

Практичних занять 10 годин

Лабораторних занять 10 годин

Самостійна робота 80 годин

Курсовий проєкт 45 годин

Вид контролю: іспит


Course rating: