Надані методичні вказівки з виробничої практики та з переддипломної практики та дипломування на рівні бакалавр

Course rating: