Страхування у ринковій економіці виявляється ефективним інструментом захисту від можливих ризиків, що забезпечує неперервність та безперебійність процесу відтворення, соціально-економічну стабільність у суспільстві, виступає одним із головних джерел інвестиційного капіталу у країні.

Навчальна дисципліна «Основи страхування» розкриває питання теорії страхування, його економічну сутність, функції, роль і сферу застосування.

Мета дисципліни - оволодіння теорією і практикою страхування, послідовне формування у здобувачів освіти знань про особливості функціонування страхового ринку, вивчення особливостей функціонування страхових організацій в умовах ринку, набуття навиків розрахунку страхових тарифів, що дасть змогу ефективно використовувати страхування як механізм зниження ризиків у практичній діяльності.

 Завдання дисципліни:

розкрити об'єктивну необхідність, сутність, функції, принципи і роль страхування в умовах ринкової економіки;

сформувати систему теоретичних і практичних знань щодо порядку та процедури укладання страхових угод, організації роботи страхових компаній, умов надання страхових послуг з основних видів особистого, майнового страхування, страхування відповідальності, визначення розмірів страхових премій та страхового відшкодування;

проаналізувати організацію та шляхи розвитку страхового ринку та державного регулювання страхової діяльності;

розкрити сутність перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду;

визначити умови фінансової стабільності страховиків;

- навчити здобувачів аналізувати стан страхового ринку в Україні та визначати пріоритетні напрями його розвитку;

- виконувати розрахунки тарифів страхових платежів у майновому, особистому страхуванні, страхуванні відповідальності.