В цюму курсі  розглядються питання каналів витоку інформації, їх фізчна основа суть та основи її витоку.