Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни «Фізичне виховання. Волейбол.» - формування фізичної культури особистості.

Для досягнення студентами мети фізичного виховання передбачається комплексне вирішення наступних задач:

-        формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення й самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

-        формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності та навчання;

-        зміцнення здоров'я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму;

-        оволодіння системою практичних умінь і навичок занять основними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, зберігання і зміцнення здоров'я;

-        набуття рухових умінь і навичок, забезпечення загальної фізичної підготовленості.